Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/20203 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2023 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022 Tải về
Số: ....../BC- CĐTiểu học An TháiBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TTND TRƯỜNG HỌC Nhiệm kì 2020 -2022 Tải về
Số: / BB- THATTiểu học An TháiBIÊN BẢN Hội Nghị Cán bộ - Viên chức Năm học: 2022 – 2023. Tải về
Tiểu học An TháiQUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Tiểu học An Thái Tải về
Tiểu học An TháiQuy chế Chi tiêu nội bộ từ nguồn kinh phí tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022 Tải về
Số: /QĐ-THATTiểu học An TháiQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo ban hành quy chế chi tiêu nội bộ từ nguồn kinh phí tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022 Tải về
Số: /NQ-THTiểu học An TháiNghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học An Thái Năm học 2022 – 2023 Tải về
Tiểu học An TháiDANH SÁCH ĐƠN VỊ - TẬP THỂ ĐĂNG KÝ THI ĐUA -KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022 - 2023 Tải về
Số: / KH-THATTiểu học An TháiKẾ HOẠCH Năm học 2022 – 2023 Tải về
Tiểu học An TháiDANH SÁCH HỌC SINH (đề xuất, khảo sát để được xét chọn nhận học bổng) Tải về
Số: / BB- THATTiểu học An TháiBiên bản Hội nghị cán bộ - viên chức Năm học: 2022 – 2023. Tải về
Số: /BC-THAT Tiểu học An TháiBáo cáo Tình hình thực hiện cải tiến lề lối làm việc năm học 2021 - 2022 và phương hướng năm học 2022 - 2023 Tải về
Số: /BC-THATTiểu học An TháiBáo cáo Tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động trong năm học 2022-2023 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2022 Tải về
28/06/2022Trường TH An TháiMẫu đơn xin học lớp 1 Tải về
28/07/2022Trường TH An TháiThông báo Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 – 2023 Tải về
28/06/2022Trường TH An TháiPHÂN CÔNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 Tải về
28/06/2022Trường TH An TháiKế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 -2023 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2022 Tải về
06/01/2022Trường TH An TháiKế hạch xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi tổ chức học trực tiếp tại trường học Tải về
Trường TH An TháiTỜ TRÌNH V/v xin chủ trương học sinh tiếp tục đi học trực tiếp trở lại duyệt chi mua sinh phẩm, dụng cụ, thiết bị và nhân lực xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho giáo viên, học sinh lớp 5 và giai đoạn tiếp theo Tải về
05/01/2022Trường TH An TháiKế hoạch dạy học trực tiếp năm học 2021-2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học Năm học 2021 – 2022 Tải về
Số: /KH-THAT12/2021Trường TH An TháiKế hoạch Phương án bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 Khi học sinh đi học trở lại – Năm học 2021-2022 Tải về
Số: /QĐ-THAT12/2021Trường TH An TháiQuyết định Về việc Thành lập Tổ an toàn Covid Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2021 Tải về
Số: /QĐ-THAT11/2021Trường TH An TháiQuyết định V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch bệnh Covid-19 năm 2021 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021 Tải về
Số: /KH.SHCM-TH10/2021Trường TH An TháiKế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học Năm học 2021 – 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Năm học 2020-2021 Tải về
Trường TH An TháiKế họach Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 Năm học 2021-2022 Tải về
Số: /KH-THAT09/2021Trường TH An TháiKế hoạch Giáo dục nhà trường - Năm học 2021 - 2022 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2021 Tải về
KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
Số: /TB- THAT01/04/2021Trường TH An TháiThông báo V/v triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình Tải về
001Trường TH An TháiKế hoạch năm học 2020-2021 Tải về
Trường TH An TháiKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2021 Tải về