HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI NĂM HỌC 2019 -2020

THAM GIA HỘI THI LÀM LỒNG ĐÈN ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM HUYỆN PHÚ GIÁONĂM 2019

KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM 2018-2019

Thống kê chất lượng cuối năm 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020.

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

trò chơi Rung chuông vàng lớp 1

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthanthai 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthanthai 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay