Trường Tiểu học An Thái tập trung lao động và diễn tập đón học sinh quay trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI PHUN XỊT KHỬ TRÙNG CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CŨNG NHƯ NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 248/SGDĐT-CTTTPC của sở giáo dục tỉnh Bình Dương v/v tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 112/UBND-VX của UBND huyện Phú Giáo v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện.

Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

100 câu hỏi – đáp về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong các cơ sở giáo dục

Công văn số 219 SGDĐT-GDTH v/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học lớp 5 HK II năm học 2020-2021

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthanthai 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthanthai 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay