Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
371/PGDĐT-TĐKTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc triển khai xét, công nhận hiệu quả áp dụng của SKKN, NCKHSPUD ngành GDĐT Phú Giáo [...] Tải về
131/HD-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn Kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 từ năm học 2019-2020 Tải về
354/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoHưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 Tải về
123/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch tổ chức thi nấu ăn và thi các trò chơi dân gian chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo [...] Tải về
345/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoTham gia Cuộc thi 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Tải về