Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
423/03/2020Th An TháiBài ôn tập lớp 2 đợt 4 - Tổ lớp 2 trường TH An Thái Tải về
520/03/2020TH An TháiBài ôn Tiếng Anh khối 1 Tải về
320/03/2020TH AN Tháibài ôn Tiếng Anh khối 4 Tải về
0420/03/2020TH An TháiBài ôn Tiếng Anh Khối 2 Tải về
418/03/2020Tiểu học An TháiPHƯƠNG PHÁP ĐẾM HÌNH TAM GIÁC- HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT Tải về
317/03/2020Tiểu học An Thái Bài ôn tập lớp 2 - đợt 3 Tải về
217/03/2020Tiểu học An TháiBài ôn tập lớp 2 - đợt 3 Tải về
417/03/2020TH AN THAITỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4+5 Tải về
317/03/2020TH AN THAICÔNG THỨC TOÁN LỚP 4+5 Tải về
217/03/2020TH AN THÁIĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁNLỚP 5 Tải về
117/03/2020TH AN THAIĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Tải về
317/03/2020TH AN THAIBÀI ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 HKI Tải về
217/03/2020TH AN THAITỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ LTVC LỚP 3 Tải về
117/03/2020TH AN THAITHƠ VUI VỀ CÁC DẠNG TOÁN HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC Tải về
0216/03/2020TH An TháiBài ôn tập tiếng anh khối 4 Tải về
0116/03/2020TH An Tháibài ôn tập tiếng anh khối 2 Tải về
Ôn tập so sánh hai phân số Tải về
Đề cương Family and friends 4 Tải về
Bài học online - khối 2: starter - lesson 1,2 Tải về
SKKN Tải về
BGDT - TẬP VIẾT - THAO GIẢNG CỤM Tải về
ĐỀ ÔN PHÒNG DỊCH CÔRÔNA 2020 TỔ 1 Tải về
0106/10/2021TO 1BAI 2 B b Tải về
ĐC_OT04/03/2020Tổ Khối 2Đề cương ôn tập khối 2 Tải về