Chuyên đề vận dụng tổ chức giáo dục STEM thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của trường tiểu học An Thái

Căn cứ kế hoạch tổ chức tập huấn các chuyên đề năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học An Thái;

Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại phòng Tin học trường tiểu học An Thái chuyên môn Trường Tiểu học An Thái tổ chức triển khai chuyên đề Vận dụng tổ chức giáo dục STEM thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức giáo dục STEM trong nhà trường; trang bị các kiến thức, kĩ năng nền tảng về giáo dục STEM; bồi dưỡng năng lực xây dựng bài học STEM, chủ đề STEM trong dạy học các môn học/hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM.

Báo cáo viên cho chuyên đề là cô Phạm Thị Thanh Hòa quyền Hiệu trưởng trường tiểu học An Thái, cùng toàn thể giáo viên trong nhà trường.

Chuyên đề triển khai các nội dung như:

  • Định hướng lựa chọn chủ đề  STEM từ lớp 1 đến lớp 5.
  • Thảo luận đưa nội dung bài học STEM vào kế dạy học các môn học.
  • Giáo viên thực hành thiết kế bài giảng và dạy minh họa.
  • Trưng bày sản phẩm.

    Một số hình ảnh trong buổi thực hiện chuyên đề:

1 4 5 6 7