CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA TRƯỜNG TH AN THÁI

Trường học là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt là các em học. Do vậy, việc tổ chức công tác nâng cao, huấn luyện cách phòng cháy chữa cháy trong trường học để đảm bảo an toàn PCCC cho người và tài sản tránh mọi khả năng gây ra cháy là một vấn đề rất cần thiết. Để đảm bảo an toàn PCCC công tác PCCC phải được coi trọng, cụ thể:
– Trường TH An Thái luôn trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu như: bình khí CO2, bình bột chữa cháy  để đảm bảo về chất lượng và số lượng, luôn trong trạng thái sẵn sàng.
– Luôn yêu cầu tất cả CBGVNV và HS sử dụng phải kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng cửa. Lực lượng bảo vệ nhà trường có trách nhiệm kiểm tra lại.
+ Có chế độ kiểm tra định kỳ phát hiện những khuyết tật có thể dẫn đến sự cố phát sinh nguồn nhiệt gây cháy của hệ thống thiết bị máy tính và hệ thống thiết bị điện.
+ Các phòng học, phòng chức năng có trang bị các loại bình khí CO2 và bột chữa cháy.

– Nhà trường có nội quy PCCC, phương án chữa cháy, phương án thoát nạn cho CBGVNV và học sinh khi có cháy xảy ra. Phương án  phải được tổ chức học tập, diễn tập, tổ chức rút kinh nghiệm..

Thường xuyên cho CBGVNV nhà trường diễn tập các phương án PCCC, sau đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập:

IMG_20231104_094847 (1) 20231104_092625 20231104_092547 1f IMG_20231104_094821 (1) IMG_20231104_094816 (1) IMG_20231104_094809 (1)